MKS Polar Wrocław - strona nieoficjalna

Strona klubowa

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Logowanie

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 190, wczoraj: 255
ogółem: 1 270 173

statystyki szczegółowe

Zegar

Ankiety

Brak aktywnych ankiet.

Aktualności

Obóz Krośnice

 • autor: polarfun, 2014-02-10 23:37

W terminie 17-24 luty 2014 odbędzie się obóz żaków i orlików w Krośnicach. Uczestnicy obozu zostali ubezpieczeni (ubezpieczenie grupowe NNW). Uczestnicy obozu powinni mieć aktualne badania lekarskie (rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie jeżeli dziecko ma nieważne badania ), posiadać ważną legitymację szkolną (jeżeli są uczniami szkoły podstawowej) oraz opiekunowie powinni dostarczyć przed wyjazdem wypełnione dokumenty ( regulamin, oświadczenie i kartę obozową) . Zbiórka na wyjazd - Dworzec Główny PKS , 17.02 o godz 8/30 . Powrót z obozu 24.02  ok godz 15 - stadion Zakrzów.

Podpisane i wypełnione dokumenty (czytelny podpis) można wysyłać drogą elektroniczną na adres mailowy : artur1706@op.pl.

tel kontaktowe :

trener Artur Nahajło 667 680 159

trener Kamil Sikora 790 889 353

W rozwinięciu: ważne informacje dla rodziców,regulamin obozu i oświadczenie  oraz karta obozowa.

Informacje dla rodziców:

1. Dzieci powinny mieć : dwa komplety treningowe, dres, obuwie szutrowe albo halowe , czapkę i rękawiczki, bidon, klapki, ręcznik, przybory toaletowe)

2. Kieszonkowe od rodziców (sugerujemy drobne kwoty) będą zdeponowane u trenerów.

3. Telefony komórkowe będą u trenerów wyłączone , kontakt z dziećmi między 19/30-20 codziennie (można również dzwonić na nr telefonów trenerów)

4. Wszelkie dodatkowe informacje odnośnie dzieci można kierować mailowo lub telefonicznie

5. Ubezpieczenie NNW obejmuje również ewentualne szkody powstałe w trakcie trwania obozu

 

 

 

REGULAMIN OBOZU PIŁKARSKIEGO W KROŚNICACH  (17-24.02.2014r)

 1. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa, niemożność wzięcia udziału należy zgłosić u opiekuna grupy.

 2. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00. do 8.00

 3. Po godzinie 22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych(kontakt z rodzicami między 19/30-20).

 4. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy.

 5. Uczestnik obozu zobowiązany jest:

          -   przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się

              do poleceń wychowawców,

          - zabrać ze sobą ważną legitymację szkolną,

          - punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć,

          - dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie pobytu,

          - odnosić się z szacunkiem do kolegów, wychowawców i innych osób,

          - przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa

          - informować kadrę obozu o każdej chorobie lub złym samopoczuciu,

          - dbać o higienę i schludny wygląd.

 1. Korzystanie ze sprzętu sportowego jest dozwolone pod warunkiem uzyskania zgody trenera/opiekuna i tylko pod jego nadzorem.

 2. Uczestnik (a w konsekwencji jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na obozie.

 3. Organizator oraz opiekunowie nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, zniszczenie lub zgubienie rzeczy cennych i wartościowych (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, inne urządzenia elektroniczne) oraz pieniędzy.

 4. W przypadku poważnego naruszenia regulaminu obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu na koszt własny rodziców/opiekunów.

 

 1. Uczestnicy obozu nie mogą spożywać chipsów,  i napojów gazowanych.


 

 

 

 

Oświadczenie

 

Uczestnik obozu (17-24 luty 2014 r. Krośnice) będzie przestrzegał regulaminu obozu sportowego.

    Zobowiązuje się do poniesienia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez moje dziecko..

    Zgadzam się aby w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu została podjęta decyzja usunięcia syna z placówki na koszt rodziców. Nie będę podważał zasadności tej decyzji.

    Zgadzam się aby w przypadku sytuacji zagrożenia życia mojego dziecka, opiekun grupy wyraził w moim imieniu zgodę na zabranie dziecka do szpitala i podjęcia działań mających na celu ratowanie mu życia.

    Potwierdzam ze podałem/am w ankiecie przedobozowej  wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomoc w zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu na obozie.

    Zobowiązuje się do osobistego odebrania dziecka po zakończeniu obozu. W wyznaczony miejscu i terminie.

    Jeżeli nie będzie  to możliwe, to odebrać dziecko może osoba upoważniona pisemnie przez rodziców bądź opiekunów po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznie o zaistniałej sytuacji.

    W przypadku wcześniejszego odbioru dziecka z obozu rodzic zobowiązany jest do pisemnego poświadczenia odbioru przez siebie lub osobę upoważnioną.

 

Zapoznałem się z treścią regulaminu i akceptuję treśc oświadczenia


czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA UCZESTNIKA - DZIECKA

PIŁKARSKIEGO OBOZU SPORTOWEGO

organizowanego przez Mks Polar Wrocław w dniach od 17.02  do 24.02  2014 r.

miejsce obozu - Schronisko Młodzieżowe ul. Kwiatowa 14      56-320   Krośnice

(dodatkowe informacje do użytku wewnętrznego)

 

1. Nazwisko i imię: ...........................................................................................................................

 

2. Data i miejsce urodzenia: ..............................................................................................................

 

3. Adres zamieszkania: .....................................................................................................................

 

4. Imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów: ...............................................................................

 

5. Telefony kontaktowe z rodzicami: ..............................................................................................

 

6. Adres kontaktowy z rodzicami: ...................................................................................................

 

7. Nr i adres szkoły: ..........................................................................................................................

 

8. Nr leg. szkolnej: .............................................

 

9. Nr PESEL: .......................................................

 

10. Opinia o przebytych chorobach i informacja o stanie zdrowia dziecka

 

................................................................................................................................. .......................

 

..........................................................................................................................................................

11. Jak dziecko znosi podróż autobusem

 

….......................................................................................................................................................

 

12.W przypadku nieszczęśliwych wypadków i losowych zdarzeń wyrażam zgodę na podjęcie

decyzji co do sposobu leczenia mojego dziecka kierownikowi obozu

 

uczulenia (jeżeli tak,podac jakie)

 

.............................................................................................................................................................

 

13. Inrormacje lekarza o stanie zdrowia dziecka przed wyjazdem na obóz

 

…..........................................................................................................................................................

 

…...........................................................................................................................................................


 

…....................................................................................................................

podpis i pieczątka lekarza                                                                                     data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna


 • Komentarzy [0]
 • czytano: [487]
 

Dodaj swój komentarz

Autor: Treść:pozostało znaków:

Wyszukiwarka

Reklama

Najnowsza galeria

Obóz Świdnica 2014
Ładowanie...

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 31

Buttony

Statystyki drużyny